Αρχική

«Στην πορεία μιας Ζωής υπάρχουν πολλά σημεία στροφής και χτίζουν τον κόσμο των εμπειριών του κάθε ανθρώπου εδώ παραθέτω μια σκιαγράφηση των δικών μου»

Στέργιος